Văn phòng cho thuê quận tân bình, tòa nhà văn phòng quận tân bình

 • 15 USD 50-100-150-200 m2
  Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 16 USD 80-100-140 m2
  Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 16 USD/m2 100-200-290 m2
  Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 12 USD/m2 100-150-200-260 m2
  Phổ Quang, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 12 USD/m2 60-86-169-200 m2
  Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 10 USD/m2 50-80 -120-160 m2
  Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 10 USD/m2 71-107-160-220 m2
  Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 14 USD/m2 200-300-400-500 m2
  Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 15 USD/m2 100-200-300-500 m2
  Lý Thường Kiệt, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 15 USD/m2 50 - 70 - 110 m2
  Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 13 USD/m2 60 - 90 -120 m2
  Đống Đa, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 14 USD/m2 40-60-70-100-200 m2
  Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 15 USD 60-70-100-125 m2
  Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 11 USD/m2 70-100-200 m2
  Lê Văn Sỹ, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 16 USD/m2 55-100-155-245 m2
  Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 9 USD/m2 40-50-100 m2
  Tân Canh, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 15 USD/m2 100-200-400-500 m2
  Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 14 USD/m2 200-300-400-500 m2
  Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 10 USD/m2 71-107-167-220 m2
  Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 14 USD/m2 100-200-400-580 m2
  Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 10 USD/m2 50-80-120-160 m2
  Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bất Động Sản VNREAL

142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 02835176058 - Hotline: 0979771188 - Fax: 02835171995
Email: info@vanphongquan1.com
info@vanphongquan1.com
0979771188