Văn phòng cho thuê, cho thuê cao ốc văn phòng Quận 1, 3 trang 32

 • 18 USD/m2 81- 100- 150 m2
  Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 16 USD/m2 50- 70- 117 m2
  Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18 USD 46- 70- 100 m2
  Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18 USD 60- 100- 200 m2
  Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 15 USD 40- 70- 100 m2
  Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 23 USD 40- 80- 160 m2
  Hàm Nghi, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 23 USD 70- 100- 250 m2
  Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 14 USD 50- 150- 400 m2
  Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 14 USD 30- 50- 100 m2
  Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18 USD 100- 150- 288 m2
  Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 17 USD 40- 80- 170 m2
  Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 13 USD 90 - 170 m2
  Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Ho Chi Minh, Vietnam
 • 14 USD 50- 100- 150 m2
  Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18.5 USD 17- 84- 100 m2
  Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 18 USD 50- 100- 150 m2
  Võ Văn Tần, phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 19 USD 50- 120- 150 m2
  Võ Văn Tần, phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 17 USD 80- 91- 110 m2
  Võ Văn Tần, phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 16 USD 50- 80- 100 m2
  Võ Văn Tần, phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 27 USD 61-86-220 m2
  Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 17 USD 50- 90- 105 m2
  Võ Văn Tần, phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 15 USD 70- 100- 175 m2
  Võ Văn Tần, phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bất Động Sản VNREAL

142 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 02835176058 - Hotline: 0979771188 - Fax: 02835171995
Email: info@vanphongquan1.com
info@vanphongquan1.com
0979771188