Cho thuê văn phòng Quận 1, tặng 1-3 tháng tiền thuê. trang 3