Tổng quan thị trường cho thuê văn phòng tại TPHCM quý 2 năm 2014

14-07-2014 11:58:14

Đang cho thuê
1  2  3  4  5
5/5 - 1 Bình chọn - 2523 Lượt xem
Tổng quan thị trường cho thuê văn phòng tại TPHCM quý 2 năm 2014 GIÁ CHÀO THUÊ : GIẢM CẢ HAI HẠNG A VÀ B, NHƯNG HẠNG A CHO THUÊ TỐT HƠN HẠNG B So với cùng kỳ quý trước, Hạng A: -0,2%, Hạng B: -4,34% So với cùng kỳ năm trước, Hạng A: -1,1%, Hạng B

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ TẠI TP HCM

Nguồn cung mới gia tăng và tỷ lệ lấp đầy giảm

 

 

 

 

Giá chào thuê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ trống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GradeHạngA
 

A

 

 

GradeHạngB B

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng A

 

 

Hạng B

 

 

 

$50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁ CHÀO THUÊ

Giá chào thuê trung bình văn phòng hạng A và B tăng cuối Quý 4/2013. Giá chào thuê văn phòng hạng A và B so với cùng kỳ quý trước theo thứ tự tăng 3,0% và 1,7%

Năm 2013 là một năm ổn định cho thị trường văn phòng do sự cải thiện của giá thuê và tỷ lệ trống so với cùng kỳ năm trước

TỶ LỆ TRỐNG

Nguồn cung hạn chế và nguồn cầu hiện hữu trên thị trường giúp cải thiện và làm giảm tỷ lệ trống. Trong năm 2013, tỷ lệ trống tại các văn phòng hạng A thấp hơn so với các văn phòng hạng B - văn phòng cho thuê quận 1

So với cuối năm 2012, tỷ lệ trống văn phòng hạng A đã giảm 4,2 điểm trong khi văn phòng hạng B giảm 1,1%.

2

 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI

Nguồn cung mới gia tăng và tỷ lệ lấp đầy giảm

 

 

 

 

 

Giá chào thuê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ trống

 

 

 

 

 

 

 

 

$50

 

 

 

 

GradeHạngA

A

 

 

 

 

GradeHạngB

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng A

 

 

 

 

 

Hạng B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁ CHÀO THUÊ : GIẢM CẢ HAI HẠNG A VÀ B, NHƯNG HẠNG A CHO THUÊ TỐT HƠN HẠNG B

So với cùng kỳ quý trước, Hạng A: -0,2%, Hạng B: -4,34%

So với cùng kỳ năm trước, Hạng A: -1,1%, Hạng B: -15,16%

Các phân khúc văn phòng còn lại, giá chào thuê tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá vì nguồn cung tăng

TỶ LỆ TRỐNG

Tỷ lệ trống văn phòng hạng A tiếp tục giảm 2,77 điểm so với cùng kỳ quý trước đến mức 25,54%

Tỷ lệ trống văn phòng hạng B cũng giảm 2,67 điểm so với cùng kỳ quý trước đến mức 34,32% do tăng diện tích thực thuê và không có văn phòng hạng B mới tham gia thị trường trong Quý 4/ 2013

So với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ trống văn phòng hạng A tăng 2,45 điểm trong khi hạng B tăng 3mạnh

12,58 điểm

 

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

Chu kỳ giá thuê

 

 

 

Châu Á Thái Bình Dương, Chu kỳ giá thuê văn phòng, Hạng A&B, Q4/2013

 

 

 

K

Kuala Lumpur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangalore

B

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shenzhen

Adelaide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

Shanghai

 

 

 

 

 

 

 

Bangkok

New Delhi B

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melbourne

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta

J

Beijing

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Perth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydney

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

Brisbane

 

 

 

 

Taipei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mumbai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanoi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

W

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seoul

Wellington

Manila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

C

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong

Canberra

Tokyo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guangzhou

Auckland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi Minh

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÁCH THUÊ

 

 

 

CHỦ NHÀ

 

 

 

 

CHỦ NHÀ

 

 

 

 

 

 

KHÁCH THUÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP.HCM

HN

 

Tỷ lệ trống VP Hạng A và B: so với cùng kỳ năm trước

Giá chào thuê VP Hạng A và B: nhẹ – tuy nhiên nên chú ý với nguồn cung VP Hạng B sắp tới

Tỷ lệ trống VP Hạng A:

Tỷ lệ trống VP Hạng B:

Giá chào thuê VP Hạng A và B: so với cùng kỳ năm trước

4

 

Làm thế nào để thiết kế và xây dựng sự phát triển văn phòng thành công

 

MÔ HÌNH ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ CỦA CBRE Ở CHÂU Á

Kinh nghiệm

6

 

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG CHÂU Á

 

CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG VẪN LÀ KHU VỰC PHÁT TRIỂN TRỌNG ĐIỂM CỦA TOÀN CẦU

Châu Á vẫn là khu vực dẫn đầu GDP toàn cầu

3.0%

0.9%

4.2%

United States

European Union

 

 

 

 

 

Asia Pacific

2.9%

Latin America

GLOBAL GDP TO GROW AT

2.9%

in 2014

Nguồn: Oxford Economics (As of Feb 2014)

Ghi chú: kích thước của đồ thị thể hiện % GDP toàn cầu

8

 

CÁC CÔNG TY TIẾP TỤC MỞ RỘNG Ở KHU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Cải thiện kỳ vọng; nhu cầu đầu tư kinh doanh nhiều hơn

Những kỳ vọng kinh doanh của khu Châu Á TBD (2014 so với 2013)

Giảm

12%

Cải thiện 46%

Không đổi 42%

Kỳ vọng đóng góp doanh thu từ khu vực Châu Á TBD

Nguồn: Economist Corporate Network (Asia Business Outlook Survey 2014, January 2014)

 

Diện tích thực thuê văn phòng đang phục hồi

Diện tích thực thuê văn phòng ở Châu Á và tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế

Rolling 4-quarter Average Asian Net Absorption (‘000s sq. ft. NFA)

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2001 Q4

2002 Q2

2002 Q4

2003 Q2

2003 Q4

2004 Q2

2004 Q4

2005 Q2

2005 Q4

2006 Q2

2006 Q4

2007 Q2

2007 Q4

2008 Q2

2008 Q4

2009 Q2

2009 Q4

2010 Q2

2010 Q4

2011 Q2

2011 Q4

2012 Q2

2012 Q4

2013 Q2

2013 Q4

2014 Q2

2014 Q4

 

 

Asia Net Absorption, lagged 2 quarters

 

 

Asia GDP Y-o-Y Growth (%, RSH)

 

 

 

 

 

 

10

8

-Y Growth

6

 

4

Y-o

 

2

Asia GDP

0

-2

-4

(%)

Nguồn: CBRE Research, Oxford Economics (February 2014)

 

TỶ LỆ TRỐNG VÀ CÁC DỰ ÁN ĐANG XÂY DỰNG, % NGUỒN CUNG

Điển hình là ở những thị trường mới nổi

(%) 100

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Rủi ro cao của quá tải nguồn cung

Rủi ro trung bình của quá tải nguồn cung Rủi ro thấp của quá tải nguồn cung

 

 

 

 

Hanoi

Shenzhen

New Delhi

Mumbai

Bangalore

Shanghai

Jakarta

Seoul

Kuala Lumpur

Perth

Sydney

Guangzhou

HCMC

Tokyo

Taipei

Adelaide

Brisbane

Melbourne

Bangkok

Canberra

Auckland

Beijing

Singapore

Hong Kong

Manila (Makati)

 

 

 

 

 

Nguồn cung mới năm 2014 – 2015 theo %

 

 

 

Tỷ lệ trống Q 4 2013

 

 

 

 

 

Nguồn: CBRE Research (As of Feb 2014)

 

TỶ LỆ TRỐNG THẤP KỶ LỤC Ở MỘT VÀI THỊ TRƯỜNG

Điển hình là ở một số thị trường mới nổi

 

 

Mức bình quân theo

Mức hiện tại

 

Mức cao kỷ lục

 

 

 

 

 

Mức thấp kỷ lục

 

 

 

 

 

dài hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thị trường trên 10 năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thị trường dưới 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bình quân

 

 

năm bình quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro thấp của quá tải nguồn cung

Rủi ro cao của quá tải nguồn cung

Nguồn: CBRE Research (As of Feb 2014)

 

MỘT SỐ TIÊU ĐIỂM CHÍNH

Nhu cầu đang phục hồi

Bảo hiểm, TMT và các ngành năng lượng

 

nhìn chung tiếp tục có biểu hiện tích cực

 

Ngân hàng và các dịch vụ về pháp lý ở

 

những thị trường đã phát triển nhưng đang

 

tìm kiếm cơ hội ở những thị trường mới nổi

 

 

Rủi ro về nguồn cung quá tải

Có thể thương lượng được gói thuê tốt hơn

ở những thị trường mới nổi

 

 

Các dự án chậm tiến độ xây dựng để chọn

 

thời điểm thị trường tốt hơn

 

 

Người thuê là nhân tố quyết

Nhu cầu về cân bằng chi phí, sự tăng trưởng

định Giá Trị từ Bất Động Sản

và hiệu quả

 

Cải thiện tối ưu hóa khu vực làm việc

 

Thực hiện các chiến lược mở rộng nhiều địa

 

điểm văn phòng

 

 

Nguồn: CBRE Research (As of Feb 2014)

 

CÁC XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ

 

XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ

Cách thức làm việc đã thay đổi

Công nghệ nhanh chóng thay đổi thế giới của chúng ta

Làm theo ca – cân bằng cuộc sống

Source: CBRE EMEA Occupier Survey 2013

Bất kỳ thời điểm nào, địa điểm nào, thiết bị nào

Từ chú trọng cá nhân chuyển sang chú trọng nhóm

Khác biệt thế hệ

Công việc phức tạp hơn

Nhu cầu trao đổi thông tin

 

 

XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ

Các nhân tố giúp tối ưu công việc/ cân bằng cuộc sống

1.Tạo hứng khởi trong công việc

2.Không gian làm việc linh hoạt

3.Kết nối di động

HIỆU QUẢ

NĂNG SUẤT

CẢM XÚC

Nguồn: CBRE EMEA Occupier Survey 2013

 

XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ

Các cách làm việc mới

1.Thương hiệu / hình ảnh tập đoàn đa quốc gia

2.Cảm xúc / Gắn bó

3.Kiểu cách và Màu sắc đa dạng

Nguồn: CBRE EMEA Occupier Survey 2013

 

XU HƯỚNG KHÁCH THUÊ

Các cách làm việc mới

Số 20 đường Fenchurch, London

3 tầng “Vườn treo”

Diện tích tầng thấp / tầng cao tạo hiệu ứng tốt và tạo nên thành công

1:8m mật độ lấp đầy cho phép khách thuê có cơ hội mở rộng diện tích thuê trong tương lai và giúp đạt được giá thuê tốt.

Architect Rafael Vinoly

BREEAM Excellent

CBRE là đơn vị tư vấn cho thuê và quản lý

 

NHỮNG XU HƯỚNG THIẾT KẾ

 

NHỮNG XU HƯỚNG THIẾT KẾ

Tiêu chuẩn tòa nhà

1. Vị trí – quận, lối vào, giao thông, địa điểm, lối vào cho khách hàng

2. Giá – tiền thuê / m2, ưu đãi

3. Điều khoản thuê linh động – thời hạn, lựa chọn mở rộng/ gia hạn

4. Hồ sơ tòa nhà – kiến trúc, tuyến đường, sự nhận diện

5. Thiết kế – diện tích sàn, bố trí, năng suất

6. Thông số kỹ thuật – tiêu chí thiết kế, chất lượng công trình, khả năng đàn hồi kỹ thuật

7. Kinh nghiệm mang lại – kích thước, hoàn thành, định mức dịch vụ, an ninh

8. Quản lý tòa nhà- hoạt động hiệu quả, chi phí dịch vụ, an ninh đảm bảo

9. Chủ nhà – danh tiếng, “khách hàng“ trọng tâm hoặc cổ đông trọng tâm?

10. Sự ổn định – đánh giá BREEAM / LEED, chứng chỉ môi trường xanh

Nguồn: CBRE EMEA Occupier Survey 2013

 

NHỮNG XU HƯỚNG TÒA NHÀ

Hồ sơ tòa nhà

1.Kiến trúc

2.Tầm nhìn

3.Ánh sáng

4.Nghệ thuật

ICC, Hong Kong

CBRE Đại diện tiếp thị và cho thuê

 

NHỮNG XU HƯỚNG TÒA NHÀ

Thiết kế

Cannon Place, London

1.Hành lang chính

2.Thang máy

3.Ánh sáng tự nhiên

4.Sức khỏe, an toàn và an ninh

CBRE Đại diện tiếp thị và cho thuê

 

NHỮNG XU HƯỚNG TÒA NHÀ

Kinh nghiệm

1.Nhiều khu vực nhà hàng, café và quán bar

2.Khu vực ngồi chờ

3.Những hành lang ấn tượng và hợp mốt

4.Kinh nghiệm làm trung tâm thương mại

TAIPEI 101, Taiwan

CBRE Đại diện tiếp thị và cho thuê

 

NHỮNG XU HƯỚNG THIẾT KẾ

Môi trường

Hudson Yards, NYC

Hơn 12 triệu ft khu phức hợp

14 mẫu không gian mở bao gồm cả khu vực để tổ chức triển lãm và sự kiện

Khách hàng có thể sử dụng/ và thuê khách sạn, câu lạc bộ thể dục, spa, khu vực bán lẻ, nhà hàng, trường học và hơn 5000 căn nhà, rạp chiếu phim,và khu vực giải trí.

Mở rộng liên kết tới các tuyến tàu điện ngầm từ Hudson

Yards tới các tuyến tàu điện ngầm ở NYC ($2.1tỷ đầu tư công)

CBRE đã được chỉ định Đơn vị tiếp thị và cho thuê

 

CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG

 

CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG

Nghiên cứu

1.Thiết kế

2.Đặc điểm

3.Tiện ích

4.Quản lý

5.Môi trường

6.Khả năng tiếp cận

7.Sở hữu

Heron Tower, London

Giới thiệu về “Mô hình “Làng””

Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh

Hướng tới Cộng đồng

Xây dựng quan hệ đối tác chiến lược

“Mục tiêu của chúng tôi là nuôi dưỡng mối quan hệ giữa Khách Thuê và Chủ nhà dựa trên sự tin tưởng. Ít nhất điều này mang lại cho Khách hàng sự an tâm, nhưng hơn thế nữa, chúng tôi mong muốn Khách Thuê cảm nhận được giá trị và cảm giác thân thuộc”.

CBRE đã được chỉ định là Đơn vị tiếp thị và cho thuê

 

CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG

Tạo sự khác biệt cho chính mình với các đối thủ cạnh tranh

C18 Zone at Two IFC, Hong Kong

CBRE đã được chỉ định là Đơn vị tiếp thị và cho thuê

 

CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG

Thích hợp với thị trường địa phương

TAIPEI 101, Đài Loan

CBRE được chỉ định là Đơn vị tiếp thị và cho thuê

 

CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG

Tạo nên chủ đề và dễ nhận diện

Điểm đến toàn cầu

Truyền cảm hứng kinh doanh

 

 

China World Tower, Bắc Kinh

CBRE được chỉ định là Đơn vị Tiếp thị và Cho thuê

 

CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG

Tăng ngân sách tiếp thị

1.Truyền thống:

In ấn

Phòng mẫu

Bảng hiệu

Sự kiện

2.Mới:

Kỹ thuật số

Mạng xã hội

Quảng cáo

 

CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG

Kết quả nói lên tất cả

Những điểm khác biệt chính

Tòa nhà mang tính biểu tượng

118 tầng

Một phần trong 10,000,000 sf khu phức hợp

Chất lượng quản lý và an ninh

Thiết kế và đặc biệt cho Ngân Hàng

Những nhân tố chính làm tăng giá trị

3 phút từ trung tâm thành phố

Thiết kế và đặc điểm – 10 sm pp

Các tiện ích – 1 triệu sf trung tâm thương mại, 2 Khách sạn, căn hộ dịch vụ, căn hộ, khu vực để xe ô tô.

Môi trường – nhìn về biển .

 

CÁC CHIẾN LƯỢC CHO THUÊ THÀNH CÔNG

ICC – “Tôi có thể thấy”

Chiến lược tiếp thị

• Tiếp thị hình ảnh: hoàn tất trước khi có bộ tài liệu tiếp thị

• Phương tiện: truyền thống + quảng cáo

• Ngân sách: ước tính khoảng USD4,500,000

Các giao dịch lớn

• Morgan Stanley - 580,000 sf

• Deutche Bank - 450,000 sf

• Credit Suisse - 420,000 sf

• Giá tăng 300%

 

TỔNG KẾT

 

TỔNG KẾT

Bí quyết thành công

2010

Kinh tế

Xã hội

Môi trường

2011

CÂN BẰNG

DIỆN TÍCH

 

SÁNG TẠO

HIỆU SUẤT

HIỆU QUẢ

CẢM XÚC

2014

 

O F F I C E E N Q U I RY H O T L I N E 0 9 3 6 2 9 9 8 9 9

Cảm ơn

© 2013, CBRE, Group Inc. CBRE Limited xác nhận đã thu thập thông tin trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này được thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBRE chấp thuận trước bằng văn bản

Giới thiệu về CBRE Group, Inc

Tập đoàn CBRE Group, Inc. (tên niêm yết trên Sàn chứng khoán New York – NYSE: CBG), thuộc danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do Fortune và S&P bình chọn, có trụ sở chính tại Los Angeles là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới (tính theo doanh thu năm 2012). Với hơn 34,000 nhân viên tại hơn 300 văn phòng trên toàn cầu (không bao gồm các văn phòng thành viên), công ty cung cấp các dịch vụ cho chủ bất động sản, nhà đầu tư và người sử dụng bất động sản. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm35: dịch vụ tư vấn chiến lược, dịch vụ kinh doanh thuê mua bất động sản; dịch vụ dành cho các Tổng công ty; quản lý dự án, tài sản; cho vay thế chấp; thẩm định và định giá; dịch vụ phát triển dự án; quản lý đầu tư; nghiên cứu và tư vấn.
sale@vnreal.vn
0979771188