Kết quả tìm được 810 Văn phòng cho thuê
 • 17 USD 56- 100- 150 m2

  Phượng Long Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18 USD/m2 81- 100- 150 m2

  Saigon Prime Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 16 USD/m2 50- 70- 117 m2

  Nam An Building

  Điện Biên Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 18 USD 46- 70- 100 m2

  Alpha Tower

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18 USD 60- 100- 200 m2

  Saigon Khánh Nguyên Office Building

  Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 15 USD 40- 70- 100 m2

  Vạn Mỹ Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 23 USD 40- 80- 160 m2

  Empire Tower

  Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 23 USD 70- 100- 250 m2

  Abacus Tower

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 14 USD 50- 150- 400 m2

  IMG Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 14 USD 30- 50- 100 m2

  Indochina Park Tower

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 17 USD 100- 150- 288 m2

  PJICO BUILDING

  Điện Biên Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 22 USD 40- 80- 170 m2

  NNC Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 13 USD 90 - 170 m2

  Printexim Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 14 USD 50- 100- 150 m2

  HAD Building

  Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 19 USD 17- 84- 100 m2

  DC Tower

  Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 18 USD 50- 100- 150 m2

  Nam Minh Long Building

  Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 19 USD 50- 120- 150 m2

  Nikkon Building

  Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 17 USD 80- 91- 110 m2

  Agrex saigon Building

  Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 16 USD 50- 80- 100 m2

  Bitexco Nam Long Building

  Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 27 USD 61-86-220 m2

  Lafayette Building

  Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • 20 USD 50- 90- 105 m2

  Estar Building

  Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
sale@vnreal.vn
0979771188